Reklamacija

Produžena garancija na klima uređaj obuhvata sledeće delove uređaja:

 • kompresor
 • motor spoljnog i unutrašnjeg ventilatora
 • elektroniku
 • primac signala
 • spoljni i unutrašnji isparivač (bez. vidljivih mehaničkih oštećenja od strane korisnika)
 • sonde
 • bakarne cevi

Produžena garancija na klima uređaj ne obuhvata sledeće delove uređaja:

 • potrošni materijal (creva, izolacija na cevima, lulica, napojni kabal, filteri)
 • daljinski upravljač
 • bilo koje oštećenje klime koje nije fabričko
 • miš u klimi

Reklamacija

Na osnovanu i opravdanu reklamaciju klima servis ‘EURUS’ nastoji da izađe na teren i započne popravku u što kraćem roku.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.

Neosnovana reklamacija 

se plaća u zavisnosti od angažovanje majstora klima servisa ‘EURUS’, koji izlaskom na teren ustanove da je uređaj ispravan. Ona najčešće podrazumeva da se korisnik nije pridržavao preporuke ili da očekuje od uređaja nešto za šta nije predviđen.